maintenance-header.jpg
energyhorizons

ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СТАНЦИИ

  • Home
  • ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СТАНЦИИ

УСЛУГИ

ПОДДРЪЖКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СТАНЦИИ

Редовната поддръжка на фотоволтаични станции е основно и необходимо условие за осигуряване на непрекъсната и безпроблемна работа на съоръженията, както и за избягване на евентуална загуба на продукция и приходи за клиента.

ENERGY HORIZONS LTD (“ЕНЕРДЖИ ХОРАЙЗОНС” ЕООД) може да реагира незабавно и ефективно на нуждите от поддръжка на фотоволтаичните станции на своите клиенти.

1082412827.jpg

Превантивната шест месечна поддръжка

Превантивната шест месечна поддръжка на фотоволтаичните станции включва визуален и качествен контрол, измервания, проверки с термокамера, почистване на филтри и смазване на движещи се части, малки интервенции, във цялото оборудване, включено във фотоволтаичната инсталация, като панели, трансформатори, монтажни основи, окабеляване, заземяване, корпуси, AC / DC панели, алармена система, видеонаблюдение и дистанционен мониторинг.

International.jpg

Превантивна годишна поддръжка

Във фотоволтаични инсталации, свързани към мрежата за средно напрежение, се осигурява превантивна годишна поддръжка, която включва визуална проверка, измервания, проверки с термокамера, смазване на метални части и почистване на клетка за средно напрежение, на трансформатора и на панелите.

SOLVasto-PV-Manutencao-449-scaled-1.jpg

Договор за поддръжка

Наличието на договор за поддръжка е необходимо условие за искане на обезщетение от застрахователните компании в случай на възможни щети. Фотоволтаичните станции са инвестиции с продължителност на живота най-малко 20 години. Техните съоръжения са постоянно изложени на екстремни метеорологични условия и природни явления, което води до дългосрочно натоварване на електромеханичното и друго оборудване.

Защо е необходима поддръжката?